Lid worden

Wil je graag lid worden van de gezelligste vereniging van de HAN? Dat is een zeer goede keuze! Hieronder vind je het online inschrijfformulier voor onze vereniging. Ook is het mogelijk om het inschrijfformulier te downloaden en dan op te sturen of in te leveren. Inschrijven is het hele jaar door mogelijk.

Want wie wil er nou niet lid worden van Studentenvereniging STURAD?

  • Één en al gezelligheid!
  • Zonder verplichtingen en ongedwongen
  • Korting in Malle Babbe
  • Actief en uitdagend programma
  • Ontwikkel je competenties

> Download inschrijfformulier (PDF-file)

Online inschrijfformulier

Gegevens student

Achternaam :

Voorletters :

Roepnaam :

Geslacht :

Geboortedatum :

Mobiel :

Adres :

Nummer :

Postcode :

Plaats :

Mailadres :

Gegevens studie

Studentnr :

Studie :

Aanvang studie :

Gegevens ouders

Adres :

Nummer :

Postcode :

Plaats :

Telefoon :

Mail :

Gegevens rekeninghouder

Achternaam :

Voorletters :

Rekeningnr. :

Plaats :

STURAD polo

Damesmodel, maat :

Herenmodel, maat :

Het lidmaatschap bedraagt voor leden €40,- per jaar, het eerste jaar ontvangt het nieuwe lid gratis de officiële STURAD polo. Ongeacht in welk studiejaar men zit. Oud-leden betalen €25 per jaar aan contributie.

De contributie wordt in de laatste week van oktober afgeschreven. Het lidmaatschap loopt pas af bij schriftelijke opzegging. Je blijft automatisch lid en je hoeft jezelf niet elk jaar opnieuw aan te melden. Na beëindiging van je studie aan de HAN, dien je dit zelf kenbaar te maken aan het bestuur, zodat je lidmaatschap om gezet wordt naar een oud-lidmaatschap. Schriftelijke opzegging dient te geschieden minimaal 1 maand voor het begin van het nieuwe verenigingsjaar wat op 1 oktober begint, dus voor 1 september.

Aanvaarding van het lidmaatschap betekent ook aanvaarding van het huishoudelijk reglement dat ter inzage verkrijgbaar is bij het bestuur van sv. STURAD. Als niet voldaan wordt aan de condities zijn mogelijke kosten voor eigen rekening.

Ja, ik word lid van studentenvereniging STURAD en machtig hierbij studentenvereniging STURAD om jaarlijks €40,- (zegge veertig euro) van bovengenoemde giro-/bankrekening af te
schrijven.

Controlenummer :

captcha