Doel en beleid

Sv. STURAD heeft als vereniging statuten opgesteld. Het bestuur zal ieder jaar zijn best moeten doen om deze statuten zo goed mogelijk na te leven. Het bestuur stelt zelf éénmaal per verenigingsjaar in oktober met het nieuwe bestuur een beleid op voor dat zelfde verenigingsjaar. Hierin staan de punten die op dat moment belangrijk zijn voor de vereniging en waar goed aan gewerkt moet worden. Natuurlijk staat dit in het verlengde van de statuten.

Doel van sv. STURAD:

De vereniging heeft tot doel:

a) het behartigen van de belangen van haar leden, die direct verband houden met de studies en het bestuderen van de problemen;

b) het bevorderen van de contacten tussen de studenten onderling en tussen studenten en docenten;

c) het naar buiten toe vertegenwoordigen van de studenten van de Faculteit Economie en Management van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen;

d) het organiseren en stimuleren van evenementen, die de onderlinge contacten van alle betrokkenen van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen te goede kunnen komen;

De vereniging tracht haar doel te bereiken door:

a) het bepleiten van de belangen van haar leden bij de daartoe geëigende instanties en personen;

b) het onderhouden van contacten met verwante opleidingen;

c) het onderhouden van contacten met studieorganisaties;

d) het organiseren en stimuleren van evenementen, die de onderlinge contacten van alle betrokkenen van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen ten goede kunnen komen;

e) alle andere middelen, die voor het doel bevorderlijk kunnen zijn.