Geschiedenis

Studentenvereniging STURAD is opgericht op 1 oktober 1975 als StudentenRaad Academie Diedenoort (STURAD) en was hiermee verbonden aan Hogeschool Diedenoort te Wageningen. De vereniging is opgericht om de belangen van de student te behartigen. STURAD is in 1974 begonnen als een klankbordgroep voor studenten en heeft zich in de loop van de jaren ontwikkeld tot een gezelligheidsvereniging.

Er zijn in 1975 statuten opgesteld voor het bestaan van STURAD. Deze statuten zijn ondertekend door een notaris waarna op 10 februari 1976 Juliana, bij gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. STURAD heeft erkend als een volwaardig studentenvereniging.

Naast de statuten is er een huishoudelijk reglement opgesteld. Hierin staan de regels voor de dagelijkse gang van zaken van de vereniging. De statuten kunnen niet zomaar gewijzigd worden, dit moet via de notaris. Het huishoudelijk reglement kan aangepast worden mits de leden instemmen met de veranderingen.

In de loop der jaren heeft sv. STURAD zich steeds meer ontwikkelt als een zelfstandige organisatie. In 2004 is Hogeschool Diedenoort verhuist naar Nijmegen en Amersfoort en is de naam van de opleiding veranderd in Academie Diedenoort Facility Management. Sv. STURAD is meeverhuist naar de HAN in Nijmegen.

Met deze verhuizing heeft sv. STURAD ook een andere doelgroep gekregen en richten zich nu op de gehele FEM, Faculteit Economie en Management van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, HAN.

Vanaf 5 maart 2009 heeft sv. STURAD haar doelgroep nog verder uitgebreid. Vanaf het heden richt sv. STURAD zich namelijk op de gehele HAN. STURAD is daarmee dé studentenvereniging van de HAN!